PsychoTrend badania psychologiczne kierowców

Cennik usług

Kierowcy, kandydaci na kierowców *80 zł
Egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych85 zł
Badanie kierowców z odwołania policji (którym zostało zatrzymane lub odebrane prawo jazdy, za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, za przekroczenie 24 pkt lub za spowodowanie wypadku)85 zł
Operatorzy dźwigów, koparek i innych maszyn budowlanych, ładowarek samojezdnych, operatorzy oświetlenia ulic. Operatorzy maszyn drogowych; wózków jezdniowych, sztaplarek, koparek, ładowarek, załadowarek, Monterzy maszyn, maszyniści uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, Elektroenergetycy; operatorzy urządzeń wiertniczych 65 zł
Praca na wysokości65 zł
Odpis orzeczenia15 zł

* Członkowie GSPD 70 zł.