PsychoTrend badania psychologiczne kierowców

Firma świadczy swoje usługi w oparciu o najnowszą technologię

Pracownia jest wpisana pod nr 115 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Posiadamy rekomendację Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dla członków GSPD specjalna oferta cenowa.