PsychoTrend badania psychologiczne kierowców

Zakres świadczonych usług

Badania psychotechniczne:

  • Kierowców i kandydatów na kierowców
  • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
  • Osób pracujących na wysokości powyżej 3 m
  • Skierowanych kierowców:
    • którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
    • przekroczyli liczbę 24 punktów
  • Kierujących będących sprawcami wypadku drogowego z ofiarami w ludziach
  • Skierowanych przez lekarza
  • Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
  • Operatorów wózków widłowych
  • Kierujących tramwajami
  • Wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
  • Przedstawicieli handlowych prowadzących samochody w celach służbowych